Sayfalar

25 Eylül 2011 Pazar

Serebral Palsi'de Çocuğunuzun Yaşına Göre Hedefler

 Serebral palside büyüme sürecinde rehabilitasyon hedefleri ve yaklaşımı  ve ilgili uzmanlar

Büyüme Dönemi
Rehabilitasyon hedefi
İlgili uzman
  Erken çocukluk
(0-3 yaş)
Ayırıcı tanı
Aile eğitimi
Postür sağlama
İşlevsel duyusal-motor yetenekleri geliştirme
Çocuk Nöroloğu
FTR uzmanı, Fizyoterapist
İş uğraşı terapisti
Konuşma terapisti
Çocuk Psikiyatristi/psikolog
Okul öncesi
(4-5 yaş)

Kendine bakım işlevlerini öğrenme
Bağımsız ambulasyon
Zihinsel ve iletişim yeteneklerin geliştirilmesi
Sekonder sakatlıkları önlemek
FTR uzmanı, Fizyoterapist, Ortotist
Ortopedist, Beyin Cerrahı,  
Konuşma terapisti
Özel eğitimci
Çocuk Psikiyatristi/psikolog
Okul çocukluğu
(6-12 yaş)
Çevre ile iletişim
Kaynaştırmalı/özel eğitim
Motor yeteneklerin geliştirilmesi
FTR uzmanı
Konuşma terapisti, psikolog
Özel eğitim uzmanı
Ortopedist,fizyoterapist
Spor terapisti
Ergenlik
(12-18)

Cinsel eğitim
Mesleki eğitim
Sporla rehabilitasyon
Sekonder sakatlıkları önleme
FTR uzmanı
Psikolog
Özel eğitimci, çocuk gelişim uzmanı
Fizyoterapist, iş uğraşı terapisti
Ortopedist, beyin cerrahi uzmanı
Spor terapisti

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder